GUNNAR ELIASSON

I DAG
investerare och ordförande i ett antal start-upbolag.
En av grundarna och styrelseledamot i kreditfonden
Nordic Credit Partners.
Styrelseordförande, Fixed Income Partners.
Exklusivt uppdrag åt Danske Bank Markets att bl a organisera
investerardelegationer runt om i världen.
Finansiell rådgivare (bl a ordförande i Landstinget Dalarnas Placeringsråd),
verkställande ledamot i Skatteakademien och ordförande i inkubatorn
Drivhuset Stockholm.
Delar av dessa verksamheter drivs inom Nordens Finansforum AB.


TIDIGARE

bl a VD Obligationsfrämjandet och Skattebetalarnas förening.


NUVARANDE UPPDRAG OCH DERAS WEBBPLATSER

Danske Bank Markets. Exklusivavtal för att organisera och leda tre-fyra årliga delegationer runt om i världen och skapa kundmöten för de stora svenska institutionella aktieinvesterarna (AP-fonder, liv- och fondbolag etc).
Landstinget Dalarnas Placeringsråd. Ordförande. Övriga ledamöter är förre vice riksbankschefen Villy Bergström och Sjunde AP-fondens VD Richard Gröttheim. Förvaltar ca 400 mkr i pensionsmedel och 350 mkr i donationsmedel. Danske Bank
Ordförande, Fixed Income Partners I
Ledamot, i moderbolaget till ovan och Nordic Credit Partner Fund I
Ordförande, Samlas
Ordförande, Ideometrics
Ordförande, Drivhuset/stockholm
Verkställande ledamot, Skatteakademien
Ledamot och ordförande i marknadskommittén, Gnesta Golf
Ledamot, brf Svartensgatan 12


 
BOARD COMMITMENTS

GUNNAR ELIASSON
CEO Nordens Finansforum AB, senior financial advisor and member of investment committees.
Chairman of the board in different start-ups
Board member Nordic Credit Partners.
Contracted adviser to Danske Bank Markets (head of investor delegations abroad)
Founder and permanent secretary Swedish tax academy.
Chairman of the incubator Drivhuset-
Founder and former CEO of Sweden Bond Promotion, former chairman of the Swedish Liberal Economists Association, former CEO Swedish Taxpayers Association.
foi_logotype
logo-4
j525le5rvvi3nag9hygt
logo
Print
logga
logo
loggasamlas
sfvlogo
mittuniversitetet_logo
socialstyrelsen-logo20130601
logo-3
logo2x
rgklogo
logo-2
finanspolitiskar
loggancp
logo_h
logo-1YVONNE GUSTAFSSON

I DAG
ordförande i Riksgäldskontorets, Sidas och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) styrelser.
Vice ordförande i Finanspolitiska rådet samt ledamot i ett antal ytterligare myndighetsstyrelser.

TIDIGARE
Bl a huvudman på Finansdepartementets budgetavdelning, statssekreterare vid närings- utrikes- och försvarsdepartementen samt generaldirektör vid Ekonomistyrningsverket och Statskontoret.
NUVARANDE UPPDRAG
Styrelser och liknande

Ordförande, Rikdgäldskontoret
Ordförande, Sida
Ordförande, Totalförsvarets forskningsinstitut
Vice ordförande, Finanspolitiska rådet
Ledamot, Sjöfartsverket
Ledamot, Socialstyrelsen
Ledamot, Mittuniversitetet

SEND A MESSAGE